Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 6.15 trang 69 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một...

Bài 6.15 trang 69 SBT Vật Lý 10 nâng cao : Một lượng không  khí chứa trong một quả cầu đàn hồi có thể tích 2,5 lít , ở nhiệt độ 200C và áp...

Bài 6.15 trang 69 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao . CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Một lượng không  khí chứa trong một quả cầu đàn hồi có thể tích 2,5 lít , ở nhiệt độ 200C và áp suất 99,75kPa . Khi nhúng quả cầu vào nước có nhiệt độ 50C thì áp suất của không khí trong đó là 2.105Pa . Hỏi thể tích của quả cầu đó giảm đi bao nhiêu ?

\(\Delta V = 1,3 t.\) Vì khối lượng không khí trong quả cầu không thay đổi nên ta có thể dùng phương trình trạng thái \(\dfrac{{pV}}{ T} = \) hằng số.

Quảng cáo