Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.38* trang 79 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Trong...

Bài 7.38* trang 79 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Trong một xilanh và bên dưới pit-tông có 0,4 g hơi nước ở nhiệt độ 290K . Lượng hơi này chiếm thể ...

Bài 7.38* trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. a) Làm lạnh đẳng tích đến 2,84K.. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Trong một xilanh và bên dưới pit-tông có 0,4 g hơi nước ở nhiệt độ 290K . Lượng hơi này chiếm thể tích 40 lít. Có những cách nào làm cho hơi nước trở thành bão hòa?

Quảng cáo

Có những cách nào sau đây :

a) Làm lạnh đẳng tích đến 2,84K.

b) Nén đẳng nhiệt đến 23,3 lít.

c) Làm đồng thời cả hai cách trên , nghĩa là vừa nén vừa giảm nhiệt độ .

Quảng cáo