Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.51 trang 81 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho các...

Bài 7.51 trang 81 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho các dụng cụ sau (Hình 7.1):...

Bài 7.51 trang 81 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. – Một thước có chia độ tới mm.. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.1):

– Hai tấm thủy tinh hình vuông .

– Một khay nước nhỏ .

– Hai kẹp.

– Các que diêm .

Quảng cáo

– Một thước có chia độ tới mm.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiêm để xác định gần đúng hệ số căng bề mặt của nước .

 

– Kẹp hai tấm thủy tinh song song cách nhau bằng các thân que diêm (trước đó phải lau thật sạch hai mặt đối diện để đảm bảo dính ướt).

– Nhúng nhẹ một cạnh của hai tấm chạm mặt nước của khay , thấy nước dâng lên ở giữa hai tấm thủy tinh .

– Đo độ cao của phần nước dâng lên và tính hệ số căng bề mặt của nước theo công thức \(h = \dfrac{{4\sigma }}{{\rho gd}}, \Rightarrow \sigma  = \dfrac{{\rho ghd}}{4}.\)

Quảng cáo