Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.49* trang 80 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Ở 150C,...

Bài 7.49* trang 80 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Ở 150C, nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô-ướt chỉ nhiệt độ giống nhau. Hỏi nhiệt...

Bài 7.49* trang 80 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Hai nhiệt kế chỉ độ giống nhau thì độ ẩm tỉ đối là 100%. Lúc đó , trong 1m3 không khí ẩm có 12,8 g hơi. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Ở 150C, nhiệt kế khô và nhiệt kế ướt của ẩm kế khô-ướt chỉ nhiệt độ giống nhau. Hỏi nhiệt kế ướt sẽ chỉ nhiệt độ nào nếu nhiệt độ của không khí tăng lên đến 200C? Cho rằng lượng hơi nước trong không khí vẫn như cũ.

Quảng cáo

Hai nhiệt kế chỉ độ giống nhau thì độ ẩm tỉ đối là 100%. Lúc đó , trong 1m3 không khí ẩm có 12,8 g hơi nước . Ở 200C thì lượng hơi nước bão hòa là : 17,3g/m3(xem Bảng áp suất và khối lượng riêng của hơi nước bão hòa ở nhiệt độ khác nhau trong SGK). Vậy độ ẩm tỉ đối là:\(f = {{12,8} \over {17,3}} \times 100 = 74\% \). Nhiệt kế khô chỉ 200C mà độ ẩm tỉ đối là 74% thì theo Bảng tra độ ẩm tỉ đối (xem bài 56SGK) sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai nhiệt kế là 30C.

Vậy đáp số là 170C.

Quảng cáo