Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.53 trang 81 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho các...

Bài 7.53 trang 81 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3):...

Bài 7.53 trang 81 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. – Đo độ cao h1từ mặt thoáng đến miệng ống ( của cột khí ban đầu ).. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Cho các dụng cụ sau (Hình 7.3):

– Một ống thủy tinh thẳng , dài , đường kính trong khoảng 3mm.

– Một bình chất lỏng X.

– Một thước chia độ chia tới mm.

Hãy trình bày và giải thích một phương án thí nghiệm để xác định khối lượng riêng của X.

 

Quảng cáo

– Nhúng ống thẳng đứng vào chất lỏng.

– Đo độ cao h1từ mặt thoáng đến miệng ống ( của cột khí ban đầu ).

– Giữ nguyên vị trí ống , bịt đầu trên của ống ( giam khối khí ở đầu ống).

– Từ từ nhấc ống lên cao theo phương thẳng đứng đến khi đầu dưới ống gần lên đến mặt thoáng . Đo độ cao h2 của cột khí bị giam ở đầu trên của ống , và h là độ cao cột chất lỏng trong ống so với mặt chất lỏng trong bình .

– Đây là quá trình dãn đẳng nhiệt , có thể tính được khối lượng riêng theo công thức :

           \(\rho  = \dfrac{{{p_a}({h_2} – {h_1})}}{{gh{h_2}}}\)

– Dùng thước đo được các giá trị h1, h2, h.

Quảng cáo