Trang chủ Lớp 10 SBT Vật Lý 10 Nâng cao Bài 7.36 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao:...

Bài 7.36 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: Người ta có thể hóa lỏng khí CO2 ở 250C và ở 350C được không ?...

Bài 7.36 trang 79 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Ở 250C thì được , còn ở 350C thì không , vì nhiệt độ 350C cao hơn nhiệt độ tới hạn của CO2.. CHƯƠNG VII: CHẤT RẮN VÀ CHẤT LỎNG. SỰ CHUYỂN THỂ

Người ta có thể hóa lỏng khí CO2 ở 250C và ở 350C được không ?

Ở 250C thì được , còn ở 350C thì không , vì nhiệt độ 350C cao hơn nhiệt độ tới hạn của CO2.

Quảng cáo