Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 73 Sinh lớp 10 Nâng cao: Năng lượng là...

Câu 1 trang 73 Sinh lớp 10 Nâng cao: Năng lượng là gì ? Trong tế bào sống có những dạng năng lượng nào ?...

Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 21: Chuyển hóa năng lượng.

Năng lượng là gì ? Trong tế bào sống có những dạng năng lượng nào ?

Năng lượng là đại lượng đặc trưng cho khả năng sinh công. Trong tế bào sống có những dạng năng lượng sau : hoá năng, điện năng, nhiệt năng.

Quảng cáo