Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 126 SGK Sinh 10 Nâng cao: Người ta nói...

Câu 2 trang 126 SGK Sinh 10 Nâng cao: Người ta nói sữa chua là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng có đúng không ? Vì sao ?...

Chia sẻ
Câu 2 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 37: Thực hành: Lên men lactic.

Người ta nói sữa chua là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng có đúng không ? Vì sao ?

Người ta nói sữa chua là một loại thực phẩm rất bổ dưỡng là đúng vì: Trong sữa chua có nhiều prôtêin dễ tiêu, có nhiều vitamin được hình thành trong quá trình lên men lactic.