Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 5 trang 126 Sinh 10 Nâng cao: Bài 37: Thực hành:...

Câu 5 trang 126 Sinh 10 Nâng cao: Bài 37: Thực hành: Lên men lactic...

Chia sẻ
Câu 5 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 37: Thực hành: Lên men lactic. Giải bài tập Câu 5 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Đề bài

Rau, quả muốn làm dưa chua phải có điều kiện gì ? Nếu không đạt được điều kiện ấy phải làm như thế nào ?

Lời giải chi tiết

Rau, quả muốn làm dưa chua phải có hàm lượng đường trong rau, quả trên 5 – 6%. Nếu thấp hơn thì phải bổ sung thêm đường.