Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Khi muối...

Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Khi muối dưa người ta có thể phơi dưa ở chỗ nắng nhẹ hoặc chỗ râm cho se mặt để làm gì ?...

Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 37: Thực hành: Lên men lactic.

Khi muối dưa người ta có thể phơi dưa ở chỗ nắng nhẹ hoặc chỗ râm cho se mặt để làm gì ?

Trước khi muối dưa người ta phơi rau, quả ở chỗ nắng nhẹ hoặc chỗ râm cho se mặt để giảm hàm lượng nước trong rau, quả.

Quảng cáo