Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 146 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày khái...

Câu 2 trang 146 Sinh lớp 10 Nâng cao: Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut...

Chia sẻ
Câu 2 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 43: Cấu trúc các loại virut.

Trình bày khái niệm và cấu trúc của virut.

Khái niệm virut : Virut là một dạng sống rất đơn giản, không có cấu trúc tế bào, chỉ gồm một loại axit nuclêic được bao bởi vỏ prôtêin.

Cấu tạo : Mỗi loại virut chỉ chứa một loại axit nuclêic (ADN hoặc ARN). Vỏ prôtêin (capsit), được cấu tạo bởi nhiều đơn vị hình thái (capsôme), kích thước virut càng lớn thì số lượng capsôme càng nhiều. Virut có thể ở dạng trần và dạng có vỏ bọc ngoài.