Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Virut có...

Câu 1 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Virut có được coi là một cơ thể sinh vật không ? Vì sao ?...

Câu 1 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 43: Cấu trúc các loại virut.

Virut có được coi là một cơ thể sinh vật không ? Vì sao ?

Virut chưa được coi là một cơ thể mà chỉ là một dạng sống, vì có cấu tạo rất đơn giản: không có cấu trúc tế bào, không có đặc điểm cơ bản của một cơ thể sống … thường kí sinh bắt buộc, chỉ sinh sản và phát triển trong tế bào chủ.

Quảng cáo