Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 3 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt...

Câu 3 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn...

Chia sẻ
Câu 3 trang 146 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 43: Cấu trúc các loại virut.

Phân biệt các nhóm virut ở người, động vật, thực vật và vi khuẩn.

TT

Các loại virut

Đặc điểm

1

Virut ở người và động vật

– Chứa ADN hoặc ARN.

– Gồm nhiều nhóm khác nhau tùy theo cấu trúc của axit nuclêic và tính chất, mức độ gây bệnh…

2

Quảng cáo

Virut ở thực vật

– Hầu hết mang ARN.

– Gây bệnh cho nhiều loại cây trồng (thuốc lá, dưa chuột, đậu đỏ…), một số tồn tại ở dạng tinh thể.

3

Virut ở vi sinh vật (phagơ)

– Thường mang ADN (xoắn đơn hoặc xoắn kép), một số mang ARN xoắn đơn.

– Được ứng dụng lớn trong kĩ thuật di truyền.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...