Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Tại sao...

Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?...

Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống. Giải bài tập Câu 2 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao

Quảng cáo

Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

Tế bào là cấp tổ chức cơ bản của sự sống, bởi vì tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của tất cả cơ thể sống và sự sống chỉ thể hiện khi xuất hiện tổ chức tế bào. Các đại phân tử trong tế bào chưa sống. Chúng chỉ thể hiện chức năng sống trong tổ chức tế bào.

Quảng cáo