Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 5 trang 9 Sinh 10 Nâng cao: Nhiều cá thể cùng...

Câu 5 trang 9 Sinh 10 Nâng cao: Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên...

Câu 5 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

Quảng cáo

Hãy điền vào ô trống cấp tổ chức thích hợp : Nhiều cá thể cùng loài sống trong vùng địa lí nhất định tạo nên…………… Nhiều quần thể thuộc các loài khác nhau sống chung trong vùng địa lí nhất định tạo nên…………

 Các cụm từ theo thứ tự cần điền là : quần thể, quần xã.

Quảng cáo