Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 6 trang 9 SGK Sinh 10 Nâng cao: Cấp tổ chức...

Câu 6 trang 9 SGK Sinh 10 Nâng cao: Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì ?...

Câu 6 trang 9 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống.

Quảng cáo

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là gì ? Thế nào là hệ sinh thái ?

Cấp tổ chức cao nhất và lớn nhất của sự sống là hệ sinh thái – sinh quyển.

Hệ sinh thái là hệ bao gồm sinh vật (ở tất cả các cấp độ tổ chức) cùng với điều kiện sống của chúng.

Quảng cáo