Trang chủ Lớp 10 Sinh lớp 10 Nâng cao Câu 1 trang 133 Sinh lớp 10 Nâng cao: Vi khuẩn có...

Câu 1 trang 133 Sinh lớp 10 Nâng cao: Vi khuẩn có thể sinh sản bằng các hình thức nào ?...

Câu 1 trang 133 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 39: Sinh trưởng của vi sinh vật.

Vi khuẩn có thể sinh sản bằng các hình thức nào ?

Hình thức sinh sản của vi khuẩn :

Quảng cáo

– Phân đôi

Hầu hết vi khuẩn sinh sản bằng cách phân đôi.

Trong quá trình này, mỗi tế bào tăng lên về kích thước, tạo nên thành và màng, tổng hợp mới các enzim và ribôxôm đồng thời nhân đôi ADN. Sau khi tế bào đạt gấp đôi chiều dài (nếu là trực khuẩn) hoặc gấp đôi đường kính (nếu là cầu khuẩn), 1 vách ngăn sẽ phát triển tách 2 ADN giống nhau và tế bào chất thành 2 phần riêng biệt. Cuối cùng thành tế bào được hoàn thiện và 2 tế bào con rời nhau ra.

– Một số vi khuẩn sinh sản bằng cách phân cắt đỉnh của sợi khí sinh (sợi sinh trưởng phía trên cơ chất) thành chuỗi bào tử. Ở môi trường thuận lợi, mỗi bào tử nảy mầm thành cơ thể mới.

– Nảy chồi : một số vi khuẩn sinh sản nhờ nảy chồi, tế bào mẹ tạo thành một chồi ở cực, chồi lớn dần rồi tách ra thành một số vi khuẩn mới.

Quảng cáo