Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 18 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt...

Bài 18 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm. Bài 18 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A( – 1\,;\,4),\,B(3\,;\, – 5)\). Khi đó tọa độ của vectơ \(\overrightarrow {BA} \) là cặp số nào ?

(A) \((2\,;\, – 1)\);                              (B) \(( – 4\,;\,9)\);

Quảng cáo

(C) \((4\,;\, – 9)\);                              (D) \((4\,;\,9)\).

Ta có \(\overrightarrow {BA}  = ( – 1 – 3\,;\,4 + 5) = ( – 4\,;\,9).\) 

Chọn (B).