Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 19 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt...

Bài 19 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm. Bài 19 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 19. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A(0\,;\,5),\,B(2\,;\, – 7)\). Khi đó tọa độ trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là cặp số nào ?

(A) \((2\,;\, – 2)\);                                 (B) \(( – 2\,;\,12)\);

Quảng cáo

(C) \(( – 1\,;\,6)\);                                 (D) \((1\,;\, – 1)\).

Trung điểm của \(AB\) có tọa độ là:

\(\left( {{{0 + 2} \over 2}\,;\,{{5 – 7} \over 2}} \right) = \left( {1\,;\, – 1} \right)\).

Chọn (D).

Quảng cáo