Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 1 – Vectơ

Ôn tập Chương 1 – Vectơ

Bài 23 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm
Bài 23. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho bốn điểm \(A(3\,;\,1),\,B(2\,;\,2),\,C(1\,;\,6),\,D(1\,;\, – 6).\) Hỏi điểm \(G(2\,;\, – 1)\) là trọng tâm
Bài 22 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với trọng tâm G.
Bài 22. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho tam giác \(ABC\) với trọng tâm \(G\). Biết rằng \(A = ( – 1;\,4),\,B = (2;\,5),\,G = (0;\,7).\) Hỏi tọa đô đỉnh \
Bài 21 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm
Bài 21. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho ba điểm \(A(5\,;\, – 2),\,B(0\,;\,3),\,C( – 5\,;\, – 1).\) Khi đó trọng tâm tam giác \(ABC\) có tọa đ
Bài 20 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm
Bài 20. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(M(8;\, – 1),\,N(3;\,2)\). Nếu \(P\) là điểm đối xứng với điểm \(M\) qua điểm \(N\) thì tọa độ của \(P\
Bài 19 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm
Bài 19. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A(0\,;\,5),\,B(2\,;\, – 7)\). Khi đó tọa độ trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là cặp số nào ?
Bài 18 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm
Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A( – 1\,;\,4),\,B(3\,;\, – 5)\). Khi đó tọa độ của vectơ \(\overrightarrow {BA} \) là cặp số nào
Quảng cáo


Bài 17 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC, I là trung điểm của...
Bài 17. Gọi \(AM\) là trung tuyến của tam giác \(ABC\), và \(I\) là trung điểm của \(AM\). Đẳng thức nào sau đây là đúng ?
Bài 16 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào dưới đây...
Bài 16. Nếu \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\) thì đẳng thức  nào dưới đây đúng ?
Bài 15 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm O là trung...
Bài 15. Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)?
Bài 14 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao , Cho ba điểm phân biệt A, B, C.
Bài 14. Cho ba điểm phân biệt \(A, B, C\). Nếu \(\overrightarrow {AB}  =  – 3\overrightarrow {AC} \) thì đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...