Trang chủ Bài học Ôn tập Chương 1 – Vectơ

Ôn tập Chương 1 – Vectơ

Bài 23 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm
Bài 23. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho bốn điểm \(A(3\,;\,1),\,B(2\,;\,2),\,C(1\,;\,6),\,D(1\,;\, – 6).\) Hỏi điểm \(G(2\,;\, – 1)\) là trọng tâm
Bài 22 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với trọng tâm G.
Bài 22. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho tam giác \(ABC\) với trọng tâm \(G\). Biết rằng \(A = ( – 1;\,4),\,B = (2;\,5),\,G = (0;\,7).\) Hỏi tọa đô đỉnh \
Bài 21 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm
Bài 21. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho ba điểm \(A(5\,;\, – 2),\,B(0\,;\,3),\,C( – 5\,;\, – 1).\) Khi đó trọng tâm tam giác \(ABC\) có tọa đ
Bài 20 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm
Bài 20. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(M(8;\, – 1),\,N(3;\,2)\). Nếu \(P\) là điểm đối xứng với điểm \(M\) qua điểm \(N\) thì tọa độ của \(P\
Bài 19 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm
Bài 19. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A(0\,;\,5),\,B(2\,;\, – 7)\). Khi đó tọa độ trung điểm của đoạn thẳng \(AB\) là cặp số nào ?
Bài 18 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm
Bài 18. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho hai điểm \(A( – 1\,;\,4),\,B(3\,;\, – 5)\). Khi đó tọa độ của vectơ \(\overrightarrow {BA} \) là cặp số nào

Quảng cáo
Bài 17 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC, I là trung điểm của...
Bài 17. Gọi \(AM\) là trung tuyến của tam giác \(ABC\), và \(I\) là trung điểm của \(AM\). Đẳng thức nào sau đây là đúng ?
Bài 16 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì đẳng thức nào dưới đây...
Bài 16. Nếu \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\) thì đẳng thức  nào dưới đây đúng ?
Bài 15 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao, Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm O là trung...
Bài 15. Điều kiện nào dưới đây là cần và đủ để điểm \(O\) là trung điểm của đoạn thẳng \(AB\)?
Bài 14 trang 37 SGK Hình học 10 Nâng cao , Cho ba điểm phân biệt A, B, C.
Bài 14. Cho ba điểm phân biệt \(A, B, C\). Nếu \(\overrightarrow {AB}  =  – 3\overrightarrow {AC} \) thì đẳng thức nào dưới đây đúng ?

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...