Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 21 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt...

Bài 21 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao, Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm...

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm. Bài 21 trang 38 SGK Hình học 10 Nâng cao – Ôn tập chương I – Vectơ

Bài 21. Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho ba điểm \(A(5\,;\, – 2),\,B(0\,;\,3),\,C( – 5\,;\, – 1).\) Khi đó trọng tâm tam giác \(ABC\) có tọa độ là cặp số nào ?

(A) \((1\,;\, – 1)\);                                     (B) \((0\,;\,0)\);

Quảng cáo

(C) \((0\,;\,11)\) ;                                     (D) \((10\,;\,0)\).

Trọng tâm tam giác \(ABC\) có tọa độ là:

\(\left( {{{5 + 0 – 5} \over 3}\,;\,{{ – 2 + 3 – 1} \over 3}} \right) = (0\,;\,0)\).

Chọn (B).