Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 18 trang 52 SGK Đại số 10 nâng cao, Cho biết...

Bài 18 trang 52 SGK Đại số 10 nâng cao, Cho biết sự biến thiên của hàm số đã cho trên mỗi khoảng (-2, -1); (-1, 1) và (1, 3) và lập bảng biến...

Cho biết sự biến thiên của hàm số đã cho trên mỗi khoảng (-2, -1); (-1, 1) và (1, 3) và lập bảng biến thiên của nó.. Bài 18 trang 52 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 2: Hàm số bậc nhất

Cho hàm số:

\(y = f(x) = \left\{ \matrix{
2x + 4;\,\,\, – 2 \le x < – 1 \hfill \cr
– 2x;\,\,\,\,\,\,\,\, – 1 \le x \le 1 \hfill \cr
x – 3;\,\,\,\,\,\,\,1 < x \le 3 \hfill \cr} \right.\)

a) Tìm tập xác định và vẽ đồ thị của hàm số đó

b) Cho biết sự biến thiên của hàm số đã cho trên mỗi khoảng \((-2; -1); (-1; 1)\) và \((1; 3)\) và lập bảng biến thiên của nó.

a) Tập xác định của hàm số: \(D = [-2; 3]\)

Bảng giá trị

x

-2

-1

1

3

y=2x+4

0

2

Quảng cáo

 

 

y =-2x

 

2

-2

 

y = x – 3

 

 

-2

0

Đồ thị hàm số

b) Hàm số đồng biến trên khoảng (-2; -1); nghịch biến trên khoảng (-1; -1) và đồng biến trên khoảng (1; 3)

Bảng biến thiên của hàm số

Quảng cáo