Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 30 trang 206 Đại số 10 Nâng cao: Hỏi các góc...

Bài 30 trang 206 Đại số 10 Nâng cao: Hỏi các góc lượng giác có cùng tia đầu và có số đo như sau: 2594o; -646o; -2446o và 74o thì có cùng tia cuối...

Hỏi các góc lượng giác có cùng tia đầu và có số đo như sau: 2594o; -646o; -2446o và 74o thì có cùng tia cuối không?. Bài 30 trang 206 SGK Đại số 10 Nâng cao – Bài 3. Giá trị lượng giác của các góc (cung) có liên quan đặc biệt

Hỏi các góc lượng giác có cùng tia đầu và có số đo như sau: 2594o; -646o; -2446o và 74o thì có cùng tia cuối không?

Đáp án

Quảng cáo

Ta có:

25940 = 740 + 7.3600

-6460 = 740 – 2.3600

-22460 = 740 – 7.3600

Do đó, các góc lượng giác trên có cùng tia cuối.

Quảng cáo