Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 30 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao, Hãy chọn...

Bài 30 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao, Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:...

Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:. Bài 30 trang 93 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Cho hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Biết rằng phương trình thứ hai trong hệ nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn. Hãy chọn kết luận đúng trong các khẳng định sau:

(A) Hệ đã cho nghiệm đúng với mọi giá trị của các ẩn;

(B) Hệ đã cho vô nghiệm;

Quảng cáo

(C) Tập nghiệm của hệ đã cho trùng với tập nghiệm của phương trình thứ nhất;

(D) Không có kết luận gì.

Tập nghiệm của hệ trùng với tập nghiệm của phương trình bậc nhất.

Chọn (C)

Quảng cáo