Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 43 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải hệ...

Bài 43 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải hệ phương trình (có thể dùng máy tính bỏ túi)...

Giải hệ phương trình (có thể dùng máy tính bỏ túi). Bài 43 trang 97 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 4: Hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Giải hệ phương trình (có thể dùng máy tính bỏ túi)

Quảng cáo

\(\left\{ \matrix{
x – y + z = 7 \hfill \cr
x + y – z = 1 \hfill \cr
– x + y + z = 3 \hfill \cr} \right.\) 

Sử dụng máy tính bỏ túi, hệ có nghiệm (4; 2; 5)

Quảng cáo