Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 35 trang 31 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho điểm...

Bài 35 trang 31 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho điểm M (x; y). Tìm tọa độ của các điểm...

Cho điểm M (x; y). Tìm tọa độ của các điểm. Bài 35 trang 31 SGK Hình học 10 Nâng cao – Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ

Bài 35. Cho điểm \(M(x\,;y).\) Tìm tọa độ của các điểm

a) \({M_1}\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Ox\).

b) \({M_2}\) đối xứng với \(M\) qua trục \(Oy\).

Quảng cáo

c) \({M_3}\) đối xứng với \(M\) qua gốc tọa độ \(O\).

a) \({M_1}(x\,;\, – y);\)                             

b) \({M_2}( – x\,;\,y);\)                           

c) \({M_3}( – x\,;\, – y).\) 

Quảng cáo