Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 47 trang 100 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm quan...

Bài 47 trang 100 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm quan hệ giữa S và P để hệ phương trình sau có nghiệm...

Tìm quan hệ giữa S và P để hệ phương trình sau có nghiệm :. Bài 47 trang 100 SGK Đại số 10 nâng cao – Bài 5: Một số ví dụ về hệ phương trình bậc hai hai ẩn

Tìm quan hệ giữa S và P để hệ phương trình sau có nghiệm :

\(\left\{ \matrix{
x + y = S \hfill \cr
xy = P \hfill \cr} \right.\)

Quảng cáo

 (S và P là hai số cho trước)

\(x, y\) là nghiệm của phương trình: \(X^2– SX + P = 0 \;\;(1)\)

(1) có nghiệm \(⇔ Δ  = S^2– 4P ≥ 0\)