Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Nâng cao Bài 8 trang 119 Hình học 10 Nâng cao: Viết phương trình...

Bài 8 trang 119 Hình học 10 Nâng cao: Viết phương trình đường thẳng MN...

Viết phương trình đường thẳng MN. Bài 8 trang 119 SGK Hình học 10 nâng cao – Ôn tập chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Cho hai đường tròn có phương trình \({x^2} + {y^2} + 2{a_1}x + 2{b_1}y + {c_1} = 0\) và \({x^2} + {y^2} + 2{a_2}x + 2{b_2}y + {c_2} = 0.\) Giả sử chúng cắt nhau ở hai điểm M,N. Viết phương trình đường thẳng MN.

Quảng cáo

Hai đường tròn cắt nhau tại M, N thì trục đẳng phương của chùng chính là đường thẳng MN.

Áp dụng bài 7 thì MN có phương trình là

\(MN\,\,\,2({a_1} – {a_2})x + 2({b_1} – {b_2})y + {c_1} – {c_2} = 0\)

Baitapsgk.com 

Quảng cáo