Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 40 SGK Đại số 10: Bài 2. Hàm...

Câu hỏi 1 trang 40 SGK Đại số 10: Bài 2. Hàm số y = ax + b...

Câu hỏi 1 trang 40 SGK Đại số 10. Bài 2. Hàm số y = ax + b

Quảng cáo

Vẽ đồ thị của các hàm số:  y = 3x + 2; \(y =  – {1 \over 2}x + 5\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10