Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 63 Đại số 10: Cặp (1; -2) có...

Câu hỏi 1 trang 63 Đại số 10: Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? Phương trình đó còn có những nghiệm khác...

Câu hỏi 1 trang 63 SGK Đại số 10. Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? Phương trình đó còn có những nghiệm khác. Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Quảng cáo

Cặp (1; -2) có phải là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7 không ? Phương trình đó còn có những nghiệm khác nữa không ?

Ta có: 3.1-2.(-2) = 7 ⇒ Cặp (1; -2) là một nghiệm của phương trình 3x – 2y = 7

Các nghiêm khác của phương trình đó là: (3; 1); (-1; -5)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10