Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10: Cho hai vectơ...

Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10: Cho hai vectơ a và b đều khác vecto 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm...

Câu hỏi 1 trang 42 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Cho hai vectơ a và b đều khác vecto 0. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?

Quảng cáo

Tích vô hướng của hai vecto là số dương khi góc giữa hai vecto nhỏ hơn 90o.

Tích vô hướng của hai vecto là số âm khi góc giữa hai vecto lớn hơn 90o.

Tích vô hướng của hai vecto bằng 0 khi góc giữa hai vecto bằng 90o.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10