Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 53 SGK Toán đại lớp 10: Nêu ví...

Câu hỏi 1 trang 53 SGK Toán đại lớp 10: Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn...

Câu hỏi 1 trang 53 SGK Đại số 10. Bài 1. Đại cương về phương trình

Quảng cáo

Nêu ví dụ về phương trình một ẩn, phương trình hai ẩn

Phương trình một ẩn: 2x + 4 = 0

Phương trình hai ẩn: 3x + 7y = 10

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10