Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 80 Đại số 10: Cho một ví dụ...

Câu hỏi 1 trang 80 Đại số 10: Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất phương trình này...

Câu hỏi 1 trang 80 SGK Đại số 10. Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Cho một ví dụ về bất phương trình một ẩn, chỉ rõ vế trái và vế phải của bất phương trình này

Quảng cáo

2x + 3 ≥ -6

Vế trái của bất phương trình: 2x + 3

Vế phải của bất phương trình: -6

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10