Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 44 Hình lớp 10: Bài 2. Tích vô...

Câu hỏi 2 trang 44 Hình lớp 10: Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ...

Câu hỏi 2 trang 44 SGK Hình học 10. Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ

Quảng cáo

 Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho ba điểm A(2; 4), B(1; 2), C(6; 2).

Chứng minh \(\overrightarrow {AB}  \bot \overrightarrow {AC} \)

\(\eqalign{
& \overrightarrow {AB} = ( – 1;\, – 2) \cr
& \overrightarrow {AC} = (4;\,2) \cr
& \Rightarrow \overrightarrow {AB} .\overrightarrow {AC} = ( – 1).4 + ( – 2).( – 2) = – 4 + 4 = 0 \cr
& \Rightarrow \overrightarrow {AB} \bot \overrightarrow {AC} \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10