Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 1 trang 85 Hình học 10: Quan sát mặt nước...

Câu hỏi 1 trang 85 Hình học 10: Quan sát mặt nước trong cốc nước cầm nghiêng (h.3.18a). Hãy cho biết đường được đánh dấu bởi mũ tên có...

Câu hỏi 1 trang 85 SGK Hình học 10. Bài 3. Phương trình đường Elip

Quan sát mặt nước trong cốc nước cầm nghiêng (h.3.18a). Hãy cho biết đường được đánh dấu bởi mũ tên có phải là đường tròn hay không ?

Quảng cáo

 

Đường được đánh dấu bởi mũ tên không phải là đường tròn.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10