Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 72 Hình lớp 10: Bài 1. Phương trình...

Câu hỏi 3 trang 72 Hình lớp 10: Bài 1. Phương trình đường thẳng...

Câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10. Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow u \, = \,(1;\,\sqrt 3 )\). Bài 1. Phương trình đường thẳng

Quảng cáo

Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là \(\overrightarrow u \, = \,(1;\,\sqrt 3 )\)

Hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương \(\overrightarrow u \, = \,(1;\,\sqrt 3 )\)

\(k = {{{u_2}} \over {{u_1}}} = {{\sqrt 3 } \over { – 1}} =  – \sqrt 3 \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10