Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10:  

Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10:  ...

Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Phương trình đường thẳng

Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) và O(0; 0) đến đường thẳng D có phương trình:  3x-2y = 0.

Quảng cáo

Khoảng cách từ điểm M (-2; 1) đến đường thẳng Δ là:

 

\({d_{(M;\,)}} = {{|3.( – 2) – 2.1|} \over {\sqrt {{3^2} + {2^2}} }} = {8 \over {\sqrt {13} }}\)

Khoảng cách từ điểm O (0; 0) đến đường thẳng Δ là:

\({d_{(M;\,)}} = {{|3.0 – 2.0|} \over {\sqrt {{3^2} + {2^2}} }} = 0\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10