Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 121 Toán đại lớp 10: Trong bảng phân...

Câu hỏi 2 trang 121 Toán đại lớp 10: Trong bảng phân bố tần số, các số liệu thống kê đã được sắp thứ tự thành dãy không giảm theo các...

Câu hỏi 2 trang 121 SGK Đại số 10. Số trung vị của các số liệu trên là: Me = 39. Bài 3. Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt

Trong bảng phân bố tần số, các số liệu thống kê đã được sắp thứ tự thành dãy không giảm theo các giá trị của chúng.

Quảng cáo

Hãy tìm số trung vị của các số liệu thống kê cho ở bảng 9.

Số áo bán được trong một quý ở một quý ở một cửa hàng bán áo sơ mi nam

Số trung vị của các số liệu trên là: Me = 39

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10