Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10: Bài 1. Cung...

Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10: Bài 1. Cung và góc lượng giác...

Câu hỏi 3 trang 139 SGK Đại số 10. (OA, OE) = sđ cung(AE)= sđ cung(AB’) + sđ cung(B’E) = – 90o + -45o = -135o. Bài 1. Cung và góc lượng giác

Tìm số đo của các góc lượng giác (OA, OE) và (OA, OP) trên hình 46 (điểm E là điểm chính giữa của cung(A’B’), sđ cung AP = 1/3 sđ cung AB). Viết số đo này theo đơn vị radian và theo đơn vị độ.

Quảng cáo

(OA, OE) = sđ cung(AE)= sđ cung(AB’) + sđ cung(B’E) = – 90o + -45o = -135o

(OA, OP) = sđ cung(AP)= 1/3 sđ cung(AB) = 30o.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10