Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 14 SGK Toán đại lớp 10: Giả sử...

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Toán đại lớp 10: Giả sử A, B lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Văn của lớp 10E. Biết:...

Câu hỏi 2 trang 14 SGK Đại số 10. Gọi C là tập hợp đội tuyển thi học sinh giỏi của lớp gồm các bạn giỏi Toán hoặc giỏi Văn. Hãy xác định tập hợp. Bài 3. Các phép toán tập hợp

Giả sử A, B lần lượt là tập hợp các học sinh giỏi Toán, giỏi Văn của lớp 10E. Biết:

A = { Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt };

Quảng cáo

B = { Cường, Lan, Dũng, Hồng, Tuyết, Lê };

(Các học sinh trong lớp không trùng tên nhau)

Gọi C là tập hợp đội tuyển thi học sinh giỏi của lớp gồm các bạn giỏi Toán hoặc giỏi Văn. Hãy xác định tập hợp C.

C = {Minh, Nam, Lan, Hồng, Nguyệt; Cường, Dũng, Tuyết, Lê}

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10