Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 33 Đại số 10: Hãy chỉ ra các...

Câu hỏi 2 trang 33 Đại số 10: Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999...

Câu hỏi 2 trang 33 SGK Đại số 10. Bài 1. Hàm số

Hãy chỉ ra các giá trị của hàm số trên tại x = 2001; 2004; 1999

Quảng cáo

x = 2001 ⇒ y = 375

x = 2004 ⇒ y = 564

x = 1999 ⇒ y = 339

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10