Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 54 Đại số 10: Khi x = 2...

Câu hỏi 2 trang 54 Đại số 10: Khi x = 2 vế trái của phương trình đã cho có nghĩa không ? Vế phải có nghĩa khi nào ?...

Câu hỏi 2 trang 54 SGK Đại số 10. Khi x = 2 vế trái của phương trình đã cho không có nghĩa do mẫu bằng 0. Bài 1. Đại cương về phương trình

Cho phương trình: \({{x + 1} \over {x – 2}} = \sqrt {x – 1} \)

Quảng cáo

Khi x = 2 vế trái của phương trình đã cho có nghĩa không ? Vế phải có nghĩa khi nào ?

Khi x = 2 vế trái của phương trình đã cho không có nghĩa do mẫu bằng 0

Vế phải có nghĩ khi x – 1 ≥ 0 ⇔ x ≥ 1

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10