Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 2 trang 85 Hình lớp 10: Hãy cho biết bóng...

Câu hỏi 2 trang 85 Hình lớp 10: Hãy cho biết bóng của một đường tròn trên một mặt phẳng (h.3.18b) có phải là một đường tròn hay không ?...

Câu hỏi 2 trang 85 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 3. Phương trình đường Elip

Hãy cho biết bóng của một đường tròn trên một mặt phẳng (h.3.18b) có phải là một đường tròn hay không ?

Quảng cáo

 

Bóng của đường tròn trên mặt phẳng không phải là đường tròn.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10