Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 14 Đại số 10: Giả sử tập hợp...

Câu hỏi 3 trang 14 Đại số 10: Giả sử tập hợp A các học sinh giỏi của lớp 10E là...

Câu hỏi 3 trang 14 SGK Đại số 10. A = { An, Minh, Bảo, Cường, Vinh, Hoa, Lan, Tuệ, Quý}.. Bài 3. Các phép toán tập hợp

Giả sử tập hợp A các học sinh giỏi của lớp 10E là

A = { An, Minh, Bảo, Cường, Vinh, Hoa, Lan, Tuệ, Quý}.

Quảng cáo

Tập hợp B các học sinh của tổ 1 lớp 10E là

B = { An, Hùng, Tuấn, Vinh, Lê, Tâm, Tuệ, Quý}.

Xác định tập hợp C các học sinh giỏi của lớp 10E không thuộc tổ 1.

C = {Minh, Bảo, Cường, Hoa, Lan}

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10