Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 3 trang 82 Đại số 10: Hai bất phương trình...

Câu hỏi 3 trang 82 Đại số 10: Hai bất phương trình trong ví dụ 1 có tương đương hay không ? Vì sao ?...

Câu hỏi 3 trang 82 SGK Đại số 10.  . Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn

Quảng cáo

Hai bất phương trình trong ví dụ 1 có tương đương hay không ? Vì sao ?

Hai bất phương trình trong VD 1 không tương đương do chúng không có cùng tập nghiệm.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10