Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 33 Toán đại lớp 10: Hãy kể các...

Câu hỏi 4 trang 33 Toán đại lớp 10: Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học cơ sở...

Câu hỏi 4 trang 33 SGK Đại số 10. Các hàm số đã học là; hàm số bậc nhất y = ax + b; hàm số y = ax2. Bài 1. Hàm số

Quảng cáo

Hãy kể các hàm số đã học ở Trung học cơ sở

Các hàm số đã học là; hàm số bậc nhất y = ax + b; hàm số y = ax2

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10