Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10:  

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10:  ...

Câu hỏi 4 trang 87 SGK Hình học 10. Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên.. Bài 3. Phương trình đường Elip

Hãy xác định tọa độ các tiêu điểm và hình vẽ elip trong ví dụ trên.

Quảng cáo

 

\(\eqalign{
& {{{x^2}} \over 9} + {{{y^2}} \over 1} = 1 \cr
& {a^2} = 9;\,{b^2}\, = 1 \Rightarrow c = \sqrt {{a^2} – {b^2}} = 2\sqrt 2 \cr
& \Rightarrow \left\{ \matrix{
{F_1}( – 2\sqrt 2 ;\,0) \hfill \cr
{F_2}(2\sqrt 2 ;\,0) \hfill \cr} \right. \cr} \)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10