Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10: Bài 1. Đại...

Câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10: Bài 1. Đại cương về phương trình...

Câu hỏi 5 trang 56 SGK Đại số 10. Phép biến đổi đầu tiên không tương đương do biểu thức \({1 \over {x – 1}}\) chưa có điều kiện xác định (chỉ được dùng dấu suy. Bài 1. Đại cương về phương trình

Tìm sai lầm trong phép biến đổi sau:

Quảng cáo

\(\eqalign{
& x + {1 \over {x – 1}} = {1 \over {x – 1}} + 1 \cr
& \Leftrightarrow x + {1 \over {x – 1}} – {1 \over {x – 1}} = {1 \over {x – 1}} + 1 – {1 \over {x – 1}} \cr
& \Leftrightarrow x = 1 \cr} \)

Phép biến đổi đầu tiên không tương đương do biểu thức \({1 \over {x – 1}}\) chưa có điều kiện xác định (chỉ được dùng dấu suy ra trong phép biến đổi này)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10