Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 5 trang 74 Hình học 10: Hãy chứng minh nhận...

Câu hỏi 5 trang 74 Hình học 10: Hãy chứng minh nhận xét trên....

Câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10. Lời giải chi tiết Bài 1. Phương trình đường thẳng

Hãy chứng minh nhận xét trên.

Quảng cáo

Chọn : 

\(\left\{ \matrix{
N(0;\,{{ – c} \over b}) \in \,\, \hfill \cr
M({{ – c} \over a};\,0)\, \in \, \hfill \cr} \right.\)

\( \Rightarrow \overrightarrow {MN}  = \,({c \over a};\,{{ – c} \over b})\)

Ta thấy: \(\overrightarrow n \,\,\overrightarrow {MN} \, = \,0\)

Vậy \(\overrightarrow n  = \,(a,\,b)\) là vecto pháp tuyến của đường thẳng

\(\overrightarrow n \,\,\overrightarrow u \, = a.b – b.a = 0 \Rightarrow \overrightarrow u ( – b;\,a)\) là vecto chỉ phương của đường thẳng.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10