Trang chủ Lớp 10 Toán lớp 10 Câu hỏi 6 trang 53 SGK Hình học 10: Bài 3. Các...

Câu hỏi 6 trang 53 SGK Hình học 10: Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác...

Câu hỏi 6 trang 53 SGK Hình học 10. Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Quảng cáo

Hãy viết các công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng.

\(S = {1 \over 2}a.{h_a} = {1 \over 2}b.{h_b} = {1 \over 2}c.{h_c}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 10